จังหวัดหนองคาย
คำขวัญ
 " อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อใส ประชาใฝ่ธรรม เกษตรอุตสาหกรรมรุ่งเรือง เฟื่องฟูผลไม้ ต้นยาวพารามากหลาย หาดทรายขาวจอมมณี น้ำใจไทยดี สามัคคีสองฝั่งโขง จรรโลงมิตรภาพไทยลาว"
ข้อมูลทั่วไป
หนองคาย เป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนบน ตัวเมืองตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อ ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาขนลาว มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งเป็นสะพานแรกที่สร้างเชื่อมระหว่างสองฝั่งโขง เมือง เก่าแก่ที่บริเวณบ้านไผ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 ต่อมาปี พ.ศ. 2436 ได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหมากแข้ง หรือตัวเมือง หนองคายในปัจจุบัน จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 7,739 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใคร และกิ่งอำเภอรัตนวาปี
อาณาเขต
ทิศเหนือ  จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้  จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ทิศตะวันออก  จดจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก  จดจังหวัดเลย
 ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอท่าบ่อ 42 กิโลเมตร
- อำเภอโพนพิสัย 45 กิโลเมตร
- อำเภอศรีเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร
- อำเภอโซ่พิสัย 90 กิโลเมตร
- อำเภอปากคาด 90 กิโลเมตร
- อำเภอสังคม 95 กิโลเมตร
- อำเภอบึงกาฬ 136 กิโลเมตร

  - อำเภอพรเจริญ 182 กิโลเมตร
- อำเภอเซกา 228 กิโลเมตร
- อำเภอบึงโขงหลง 238 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอศรีวิไล 163 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอบุ่งคล้า 181 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอสระใคร 24 กิโลเมตร
การเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคายรวมระยะทางทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 936-2852-66

ทางรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 280-0060,628-2000

เทศกาลงานประเพณี
1. งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จัดประมาณเดือนมีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ภายในงานจะมีการแสดง และการละเล่น มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก
2. งานตรุษสงกรานต์ จัดในช่วงวันสงกรานต์ ที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดหนองคาย มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส และพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่าง ๆ เข้าขบวนแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ สรงน้ำและนมัสการ และมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก
3. งานบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน หรือเทวดา เพื่อขอฝน งานจัดขึ้นที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย บริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่าง จากวัดไปประมาณ 10 กิโลเมตร
4. งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานประจำปีของจังหวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยหล่อเทียนพรรษา และประดับตกแต่งเทียนอย่างสวยงาม มีการจัดขบวนแห่ประกวดกัน
5. งานตักบาตรเทโวและแข่งเรือมิตรภาพไทย - ลาว จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะมาร่วมกันตัก บาตร ในช่างกลางวันจะมีการแข่งเรือยาวในลำน้ำโขงระหว่างไทยและลาว โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
สถานที่น่าสนใจ
1. พระธาตุบังพวน อยู่ที่บ้านดอนหมู ห่างจากตัวเมืองไปตามทางเส้นทางหนองคาย- อุดรธานี 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าเส้นทาง 211 ทางไปท่าบ่ออีก 10 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานเก่าแก่ เดิมสร้างด้วยอิฐเผา สถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น ต่อมาได้พังทลายและกรมศิลปากรได้บูรณะ ขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2519 มีความสูงประมาณ 34 เมตร เป็นปรางค์สี่ เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บชิ้น ส่วนพระธาตุเดิม ใบเสมา ศิลาจารึก รวมทั้งประวัติพระธาตุบังพวน นอกจากนี้ยังมี สระพญานาค ซึ่งน้ำในสระนี้ใช้นำไปสรงผู้ได้รับการ แต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองในสมัยก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวหนองคาย จะจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี
2. ท่าเสด็จ อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เป็นท่าเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งลาว มีด่านตรวจคนเข้าเมืองและร้านค้าจำหน่ายสินค้า จากนานาประเทศที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว รวมทั้งบริษัทจัดนำเที่ยวประเทศลาว ชาวไทยสามารถทำบัตรผ่านแดน ได้ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีเอกสารประกอบการทำบัตรคือ สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปยังท่านาแล้งของลาว ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ ราว 20 กิโลเมตร ตัว สะพานมีความยาว 1.2 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร การนำรถออกจากด่านไทยต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่า ธรรมเนียมที่กำหนด
4. หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง กม. 31 ของทางหลวงหมายเลข 211 สายหนองคาย-ท่าบ่อ รวม ระยะทาง 43 กิโลเมตรจากตัวจังหวัด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 4 เมตร ขนาดใหญ่หล่อด้วยทองคำ ทอง เหลืองและเงิน ผสมกันรวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน) ฝีมือช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง สร้างโดย พระไชยเชษฐาแห่งนครเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2105 เป็นพระพุทธรูปที่ทั้งชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพ นับถือมาก มีงานนมัสการในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี
5. น้ำตกธารทอง อยู่ในเขตบ้านผาตั้ง บริเวณ กม. 74 ของทางหลวง 211 ก่อนถึง อำเภอสังคม 11 กิโลเมตร ห่างจากหนองคาย 83 กิโลเมตร มีความสูงราว 30 เมตร น้ำไหลลดหลั่นกันลงมาสู่แม่น้ำโขง ตอนล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำใหญ่ ลงเล่นน้ำได้ มีน้ำเฉพาะช่วงหน้าฝน
6. น้ำตกธารทิพย์ อยู่ที่บ้านตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง เส้นทางเดียวกับน้ำตกธารทอง แต่เลยไปจนถึง กม. 97 เลี้ยวซ้ายไป 2 กิโลเมตร น้ำตกมี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 30 เมตร 100 เมตร และ 70 เมตร ตามลำดับจาก ชั้นล่างไปจนถึงชั้นบน ในช่วงปลายฤดูฝนมีความสวยงามมาก
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีเนื้อที่ 186.5 ตารางกิโลเมตร บางส่วนขนานไปกับแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากพรมแดนไทย-ลาวประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น มีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ ลานหินบนยอดภูด้านตะวันออก ซึ่งถูก น้ำกัดเซาะจนมีลวดลายสวยงาม น้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกภูถ้ำพระ น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกชะแนน และ น้ำตกสะอาม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ถึงบึงกาฬ ระยะทาง 135 กิโลเมตร และใช้เส้นทางผ่านบ้านชัยพร ภูสวาท บุ่งคล้า และดอนจิก ระยะทางอีก 55 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การเดินป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ควรทำหนังสือขออนุญาตกรมป่าไม้ที่กรุงเทพฯ ก่อนล่วงหน้า
8. ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก อยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนา สะแบง พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ ได้เข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม การขึ้น สู่ยอดภูทอกต้องเดินขึ้นบันไดไม้ซึ่งสร้างจากด้านล่างเวียนไปจนถึงยอดเขา ซึ่งบันไดไม้นี้ถูกสร้างด้วยความอุตสาหะ และใช้เวลาก่อสร้างนานถึงห้าปี ระหว่างทางเดินขึ้นเขาจะพบจุดน่าสนใจต่าง ๆ เช่น หลืบหินลักษณะเหมือนอุโมงค์ ถ้ำ หน้าผา สะพานหินธรรมชาติ และป่าไม้ที่ร่มครึ้ม รวมทั้งมองเห็นทัศนียภาพของภูลังกาที่งดงาม การเดินทางจาก หนองคายใช้เส้นทางหลวง 212 ผ่านอำเภอโพธิ์ชัย ปากคาด และบึงกาฬ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล และเข้าสู่ภูทอก รวมระยะทาง 180 กิโลเมตร
สินค้าของที่ละลึก
 ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน และสินค้าผ่านแดนริมแม่น้ำโขง
สถานที่พัก (รหัสทางไกล 042)
1. ไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ ถ.แก้ววรวุฒิ โทร. 460263-7 ราคา 600-800 บาท
2. บ้านสวนศราวุธ รีสอร์ท 180 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ โทร. 411006, 411222 โทรสาร 420967 จำนวน 60 ห้อง ราคา 500 บาท
3. ประจักษ์ บังกะโล 78 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง โทร. 420510 ,412644 โทรสาร412644, 420510 จำนวน 30 ห้อง ราคา 70-160 บาท บังกะโล 5 หลัง
4. ริมโขง เกสท์เฮ้าส์ 815/1-3 ถ.ริมโขง ข้างวัดหายโศก โทร. 460625 ราคา 80-150 บาท
5. พงษ์วิจิตร 1244/1-2 ถ.บรรเทิงจิต โทร.411583,411958 โทรสาร420263 จำนวน 38 ห้อง ราคา 200-500 บาท
6. พรรณทวี 1049 ถ.หายโศก โทร. 411568-9 โทรสาร 421106 จำนวน 77 ห้อง ราคา 300-700 บาท
7. พรรณทวี รีสอร์ท 210 จอมมณี ซ.5 ถ.หายโศก โทร.411008, 420059 จำนวน 36 ห้อง ราคา 400-1,000 บาท
8. แม่โขง เกสท์เฮาส์ 519 ถ.ริมโขง ต.ในเมือง โทร.412119 โทรสาร 412119 จำนวน 16 ห้อง ราคา 60-100 บาท
9. สวัสดี เกสท์เฮาส์ 402 ถ.มีชัย (ตรงข้ามวัดศรีคูณเมือง) ต.ในเมือง โทร.412502 โทรสาร 420259 จำนวน13 ห้อง ราคา 80-380 บาท
10. สุขสันต์ 1164 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง โทร. 411585 จำนวน 30 ห้อง ราคา 100-200 บาท
11. หนองคายแกรนด์ 589 หมู่ 5 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย โทร.420033,420044 โทรสาร 412026 กรุงเทพฯ
โทร. 237-6809-12 โทรสาร 236-6100 จำนวน 130 ห้อง ราคา 2,119-5,296 บาท
12. ฮอลิเดย์อินน์แม่โขงรอยัล 222 หาดจอมมณี ต.ในเมือง โทร.420024 โทรสาร 421280 กรุงเทพฯ
โทร.2720087-89 โทรสาร 2720090 จำนวน 198 ห้อง ราคา 2,119-20,000 บาท
ร้านอาหาร (รหัสทางไกล 042)
1. ทานตะวัน 057/1 ถ.ประจักษ์ ใกล้โรงเรียนสว่างวิทยา
2. ท่าด่าน 1993 อาคารท่าเสด็จ ถ.ริมโขง ต.ในเมือง โทร.411541
3. เพ็ญโภชนา (สุกี้เวียงจันทร์) 1164 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง โทร.411297
4. แพสองฝั่งโขง 226 หมู่ 2 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย โทร.420418, 464369
5. แพสองฝั่งโขง 75/1 หมู่ 2 ถนนมีชัย โทร. 412206
6. แม่โขงซันไชน์ 367/1 หมู่ 16 ถ.ริมโขง ใกล้พระธาตุกลางน้ำ ต.ในเมืองโทร.462112
7. เรือนแพหายโศก 816 ถ.ริมโขง บริเวณวัดหายโศก ต.ในเมือง โทร.412211 มีเรือล่องลำน้ำโขง พร้อมอาหารบริการภายในเรือ
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางใกล 042)
1. สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 411021
2. สถานีขนส่งจังหวัด โทร.411612
3. ไปรษณีย์จังหวัด โทร.411521
4. ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.412110

 

::: www.rakmuangthaitour.com Tel : 0-2873-6880 ::: Developed & Designed By HomepageThai.com